Hello Website

Wij respecteren jouw en andermans privacy

Hello Website vind privacy in het algemeen en jouw privacy in het bijzonder erg belangrijk.

Die houding maken we waar door onze software veilig te ontwerpen en te houden. Dat houdt onder meer in dat we geen gegevens opslaan die niet noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Ook slaan we jouw wachtwoord versleuteld op waardoor niet alleen kwaadwillenden daar geen toegang tot hebben, maar zelfs wij van Hello Website niet.

Bezoekers kunnen bovendien jouw website onbezorgd bezoeken middels de veilige verbinding (dat zie je aan het groene slotje naast het internet-adres). Dat gaat geheel automatisch en daar hoeven jij en je bezoekers niks voor te doen.

Daarnaast heeft Hello Website in haar eigen code de afhankelijkheid van externe code bewust laag gehouden, dat kan immers allerlei onoverzichtelijke veiligheidsrisico's met zich meebrengen. Jouw website wordt er ook nog eens veel sneller door.

Tot slot hebben we allerlei 'best practices' op het gebied van internet security verwerkt in onze code en architectuur. En we blijven waken en continu verbeteren, zodat iedereen kan genieten van een veilig en vertrouwd internet.